Batıkent İngiliz Kültür Koleji

Pdevco | Batıkent Özel Okul | Batıkent Kolej

Pdevco

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME / REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ / PDEVCO* 

Günümüzde çocukların zihinleri geçmişe oranla görsel ve işitsel materyallerin artması

nedeniyle hızla gelişirken bu gelişimin takip edilmesi gerekliliği oluşmuştur.

Bu gelişim sürecinin takibi sırasında psikolojik ve zihinsel olarak kendi yaşıtlarına kıyasla ne kadar ileri veya geride olduğu saptanarak, eşit bir şekilde hem gelişerek hem de yaşıtlarıyla bir uyumluluk içerisinde yaşamasını sağlamak amacıyla birçok akademisyen ve uluslararası düzeyde kabul görmüş ölçekler sayesinde tespitlerde bulunmak ve bu bulgular eşliğinde birçok zihinsel aktivitelerle destekleyerek gelişimi sağlamak üzere oluşturulmuş bir sistemdir.

Elektronik sistem üzerinden öğrencilerin; eğitsel değerlendirme ve tanılaması ile rehberlik ve danışma hizmetlerinin yürütülmesini amaçlayan PDEVCO sistemi bireyi tanıma teknikleriyle öğrencilerimizin kişisel, eğitsel ve mesleki hizmet alanlarında koruyucu ve önleyici çalışmalarının sistematik bir şekilde yürütüldüğü bir platformdur.
 
*Psychological Development Consultancy
Ön Kayıt Formu