Batıkent İngiliz Kültür Koleji

Atölyeler | Batıkent Özel Okul | Batıkent Kolej

Atölyeler

Eğitim süreçlerimiz yapılandırılırken atölyelerimizi mekandan bağımsız kılar ve projelerimiz ile ilişkilendiririz. Bu anlamda etkili ve sıklıkla kullandığımız atölyelerimiz Ahşap, Moda Tasarım, Bilim, Resim ve Müzik atölyeleridir.

AHŞAP ATÖLYESİ

Ahşap atölyemizde öğrencilerimiz derslerimizde öğrendiklerini uygulama fırsatı bulurlar. Matematik, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi, Görsel Sanatlar ve Türkçe gibi derslerde gördükleri konuları ahşap atölyemizde yaşayarak öğrenirler.

Bu etkinlikler sırasında öğrencilerimiz özgüvenlerini geliştirerek yeteneklerini keşfederler. Ayrıca atölyemizde yapılan çalışmalar, öğrencilerimizin el göz koordinasyonlarını sağlamalarında, dikkatlerini bir konuya yoğunlaştırabilmelerinde, büyük ve küçük kasların gelişiminde yardımcıdır.
 

MODA TASARIM ATÖLYESİ

Moda ve tasarım atölyemizde öğrencilerimiz atık malzemeleri değerlendirmeyi, yaratıcılıklarını kullanarak tasarım yapmayı ve el becerilerini geliştirerek ürün oluşturmayı öğrenirler. Bununla birlikte kendi tasarımlarını kendileri yaratarak, okudukları masal, roman ve hikâyelerdeki karakterleri tekrar yaratırlar. Ayrıca atölyemiz okuma kültürünü kazandırarak öğrencilerimizin hayal dünyalarını geliştirmeyi hedeflemektedir.

BİLİM ATÖLYESİ

Bilim atölyemizde öğrencilerimiz keşifler sonucunda her alanda ihtiyaç duyduğumuz konfor, hız, pratiklik konusunda eğitim alarak icat yapmayı öğrenirler. Yaptıkları keşiflerle merak ve araştırma yetilerini geliştirerek evrensel bir bakış açısı kazanırlar. Bilim atölyemiz, öğrencilerimize deneylerden robot yapmaya kadar her türlü yaratıcı etkinliğin kapılarını aralar.

RESİM ATÖLYESİ

Okulumuzda öğrencilerimizin biçimsel anlatımla ilgili becerilerini geliştirmek, istek, arzu ve hayallerini kağıda yansıtmalarını sağlamak, sanata ilgilerini arttırmak, özgün fikirler geliştirmelerini sağlamak için resim atölyemizde sanatsal çalışmalar yapılır.


MÜZİK ATÖLYESİ

Bilim adamlarınca müziğin çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunduğu gözlemlenmiştir. Anne karnından itibaren dinletilen müzik çocuklarımızın daha ılımlı davranmalarına yardımcı olduğu gibi ilerleyen yaşlarda devam eden müzik eğitiminin öğrencilerimiz üzerinde olumlu etkiler yarattığı görülmektedir. Müziğin eğitici etkisini göz önüne alarak atölyemizde öğrencilerimizin ritim duygularını geliştirmek, matematiksel zekâlarının gelişimine katkıda bulunmak, konsantrasyonlarını artırmak için çalışmalar yapılır. Müzik atölyemizde her öğrencimiz İngilizce eş  öğretmenlerimiz eşliğinde piyona dersleri alır. Böylece çocuklarımız piyano öğrenirken İngilizcelerini de geliştirme fırsatı bulurlar.
Ön Kayıt Formu