Batıkent İngiliz Kültür Koleji

Beden Eğitimi ve Hareket | Batıkent Özel Okul | Batıkent Kolej

Beden Eğitimi ve Hareket

Düzenli olarak spor yapan çocukların akademik başarıları da doğru orantıda artar.

Yapılan pek çok araştırma, egzersizin sadece fiziksel değil bilişsel olarak da çok önemli olduğunu vurgulamaktadır.
 
Çocuklar, küçük çaplı, sadece yaptıkları spora özgü çaba ve mücadelenin çok ötesinde hayat için mücadele etmeyi öğrenmektedirler.

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı’nın amacı; öğrencilerin hayatları boyunca kullanacakları hareket becerileri, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte öz yönetim becerileri, sosyal becerileri ve düşünme becerilerini de geliştirerek bir sonraki öğrenim düzeyine hazırlanmalarıdır.

Beden Eğitimi ve Spor dersini alan öğrencilerin aşağıdaki program çıktılarına ulaşmaları beklenmektedir:

Çeşitli fiziksel etkinliklere ve sporlara özgü hareket becerilerini geliştirir.
Hareket kavramlarını ve ilkelerini, çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda kullanır.
Hareket stratejilerini ve taktiklerini, çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda kullanır.
Sağlıklı hayatla ilgili fiziksel etkinlik ve spor kavramlarıyla ilkelerini açıklar.
Sağlıklı olmak, sağlığını geliştirmek için fiziksel etkinliklere ve sporlara düzenli olarak katılır.
Beden eğitimi ve sporla ilgili kültürel birikim ve değerlerimizi kavrar.
Beden eğitimi ve spor yoluyla öz yönetim becerilerini geliştirir.
Beden eğitimi ve spor yoluyla iletişim becerileri, iş birliği, adil oyun (fair play), sosyal sorumluluk, liderlik, doğaya duyarlılık ve farklılıklara saygı özelliklerini geliştirir.

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler aşağıda sunulmuştur.

Dayanıklılık
Çabukluk
Esneklik
Hareketlilik
Koordinasyon
Kuvvet
Ritim
Ön Kayıt Formu