Batıkent İngiliz Kültür Koleji

Drama ve Dans | Batıkent Özel Okul | Batıkent Kolej

Drama ve Dans

Drama, kişiler arasındaki doğrudan iletişimi sağlayan, kendini ve karşısındakini tanıma, birbirini anlama, doğaçlama ve yaratma gibi etkinlikleri içeren bir yöntemdir. Drama tiyatro tekniklerinden yararlanılır ancak drama tiyatro demek değildir. Drama bir grup etkinliğidir. Seyirci ve oyuncu ayrımı yoktur. Bütün grubun katılımı ile anında oluşturmadır. Belli bir metni yoktur ve önceden prova yapmayı gerektirmez. Dekor kostüm ve aksesuar zorunluluğu yoktur. Grup dinamiğine dayalı oyunlaştırmadır. Anında oluşturmayı, yaratmayı içerdiği için yaratıcı drama olarak ta kaynaklarda yer almaktadır.

Drama, tasarımların eyleme dönüşebileceği insansal gelişime de denir. Yaratıcı olabilmek; kendini tanımayı ve kalıplaşmış düşüncelerden kurtulmuş olmayı gerektirir.

Drama aynı zamanda insana ilişkin eylemlerin tasarlandığı ve eyleme dönüştürüldüğü yoldur. Drama sözlük anlamı olarak “bir sahne oyununda olduğu gibi geçen hayat olayları” şeklinde tanımlanabilir.

Eğitimde drama;

Öğrencinin; Kendini ifade etme, özgüven duygusu geliştirme,
Psikomotor, zihin dil yönünden gelişim sağlama, empati kurarak çok yönlü düşünebilme,
İş birliği, dayanışma, paylaşım gibi duyguların gelişimi, eğitim ve öğretimde olumlu rol oynama, rahatlama,
Öğrenilen bilgilerin kalıcı olabilmesi, olaylara ve durumlara farklı bakış açılarına sahip olma,
Demokratik ortamlar oluşturarak tartışma eleştirme ve eleştirilere açık olmayı öğrenmesini sağlayan bir süreçtir.
Ön Kayıt Formu