Batıkent İngiliz Kültür Koleji

Görsel Sanatlar ve Tasarım | Batıkent Özel Okul | Batıkent Kolej

Görsel Sanatlar ve Tasarım

Görsel Sanatlar Eğitimi ve Tasarım Süreçleri; algılama, düşünme ve bedensel eylemlerin de katıldığı, süreç içerisinde kendini ifade etme şeklidir.

Öğrenciler bireysel yeteneklerini, estetik ve eleştirel yönlerini keşfederek, orijinal çözümler bulurlar. Sanata farklı bir gözle bakarak, kültürler arası farkındalığa duyarlı, özgüven duyguları gelişmiş bireyler olarak yetişirler.

Görsel Sanatlar Eğitimi ve Tasarım Süreçleri;

Özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitelerini geliştirmiştir.

Estetik duygusunun gelişmesiyle, sanat ve tasarımla ilgili olarak bilinçli estetik yargılar üretebilir.

Sanatsal yaratma hazzını duyar, sanatçıyı takdir eder.

Görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri bilir ve kullanır.

Müzeleri, sanat galeri ve akademilerini gezmiştir.

Röprodüksiyon çalışması yaparak, sanat akımlarıyla birlikte Türk ve Dünya sanatçılarını incelemiştir.

Görsel Sanatlar derslerinde; desen bilgisi ve görsel algılama, resimde şekil ve yüzey, kompozisyon, renk, resim teknikleri verilirken, teknoloji tasarımı dersinde ise farklılıkları bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı düşünme, akıl yürütme süreçleri vurgulanmaktadır.
Ön Kayıt Formu