Batıkent İngiliz Kültür Koleji

İletişimsel Dil Öğretimi | Batıkent Özel Okul | Batıkent Kolej

İletişimsel Dil Öğretimi

Bu zamana kadar dil, iletişim kurmanın dışında sadece sınav geçme odaklı öğretilmiştir. İngiliz Kültür Kolejlerince benimsenen İletişimsel Yaklaşıma göre dil bir iletişim aracı olarak ele alınmaktadır.

Okulumuzda sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler, projeler, oyunlar ve yaratıcı rollerle gerçek bir iletişim ortamı oluşturulmaktadır.

İletişimsel Yaklaşımla yazma, okuma, konuşma, anlamadan oluşan dört beceriyi  geliştirmek, öğrencilerimizin öğrendikleri dilleri aktif bir şekilde kullanmalarını sağlamak, öğrendikleri dillerin konuşulduğu ülkelere gittiklerinde günlük durumlarla başa çıkmalarını sağlamak hedefimizdir.
Ön Kayıt Formu