Batıkent İngiliz Kültür Koleji

Matematik | Batıkent Özel Okul | Batıkent Kolej

Matematik

Sanatın, felsefenin, bilimin temeli doğadır. Matematik de tıpkı diğer disiplinler gibi doğadaki somut verilerden ortaya çıkar. Bu nedenle araştırıldığında evrenin ve doğanın mükemmel düzeninin içinde matematiğin saklı olduğu görülür. Eskiçağ sanatçılarının düzgün heykeller yapabilmek için hesaplamalardan yararlanarak altın oranı bulmaları, arıların yaptığı peteklerdeki mükemmel orantıdan yola çıkarak uçak, vagon ve uyduların daha sağlam inşa edilmesi matematiğin doğanın ve günlük yaşantımızın ne kadar içinde olduğunu gösterir. Okulumuzun eğitim felsefesine göre matematik hayatın dışında, sadece okul ve sınavlarla sınırlı bir ders değildir aksine matematik günlük hayatta karşılan sorunların çözümünde aktif olarak kullanılabilen ve hayatı kolaylaştıran bir disiplindir. Bu noktadan yola çıkarak İngiliz Kültür Kolejlerinde matematik öğretimi katı bir sınıf ortamında değil öğrencilerimizin yaşayarak, uygulayarak ve eğlenerek öğrenebilecekleri tematik öğrenme istasyonlarımızla desteklediğimiz sınıf ve atölyelerimizde gerçekleşir. Okulumuzun amacı matematiği günlük yaşamında araç olarak kullanabilen, matematiği öğrenmekten zevk alan, analitik düşünebilen bireyler yetiştirmektir. Eğitim felsefemiz doğrultusunda okulumuzda matematik dersi, kulüp ve etkinliklerle desteklendiği gibi alanında uzman matematik öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Matematik; “biçim, sayı ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki ilişkilerini akıl bilim yoluyla inceleyen ve sayı bilgisi, cebir, uzay bilim gibi dallara ayrılan bilim” olarak tanımlanmaktadır. Ancak ” Matematik nedir? ” sorusunu tek bir tanımla tam olarak yanıtlamak oldukça güçtür. Matematiğin ne olduğunu, onun özelliklerini ve elemanlarını belirterek daha iyi açıklamak mümkündür. Matematiğin öğeleri ise, mantık, sezgi, çözümleme, yapı kurma, genellik, bireysellik ve estetikten oluşur. Bu özellik ve öğelere dayalı olarak şunu belirtebiliriz. Matematik, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması, denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır. Matematik öğretiminin her aşamasında matematik öğretiminin amaçları ve öğretimde kullanılacak genel ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır.  Matematik öğretiminde duyuşsal özellikler dikkate alınmalı ve öğrencilerin matematiğe ve matematik dersine karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olunmalıdır. Planlı öğretimin tüm ilkelerine matematik öğretiminde de uyulmalıdır.
Ön Kayıt Formu