Batıkent İngiliz Kültür Koleji

Ortaokul | Batıkent Özel Okul | Batıkent Kolej

Ortaokul

“İngilizceyi bir ders olarak değil hayatın olağan akışı içerisinde öğretiyoruz.”

ORTAOKULUMUZ / MIDDLE SCHOOL

Hedefimiz;
* Potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilecekleri ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanabilecekleri lise ve üniversiteye geçişlerini sağlamak.
* Lisanı en üst seviyede kullanan, yüksek donanımlı bireyler olarak üniversite yaşantılarının altyapısını oluşturmak.
* Bir dünya vatandaşı olarak yetişmelerini sağlamak.
* Yaşadığı toplumda ve dünyada koşullarının getirdiği sistemde etkili olarak yer almalarını sağlamak.
Öğrencilerimizde,
* Öğrendiklerini farklı durumlara transfer etme
* Analiz etme
* Planlama
* Hedef koyma
* İnovasyon
* Uzun vadeli hedeflere odaklanma
* Bilişim teknolojilerinde etkin olma
* Uzun süreli hedeflerine ulaşacağı süreçte sevdiği durumlardan fedakârlık etme
* Bilgiye ve öğrenmeye değer verme
* Etik değerler bağlamında becerilerin kazanılmasını sağlamak amacıyla okulumuzda MEB’in programlarını temel alarak proje tabanlı öğretim modeli uygulanmaktadır.
 
PROJE TABANLI ÖĞRETİM MODELİ
Hayatın içinde karşılaştığımız problemlerin ve gelecekte karşılaşılacak spontan durumların çözümü prensibine odaklı, öğrencilerimizde tecrübe etmeye ve beceri düzeylerini geliştirmeye dayalı proje tabanlı öğretim modeli tüm ortaokul kademesinde uygulanır. Öğrencinin aktif katılımını sağlayan, üst düzey beceri ve bilişsel süreçleri hedefleyen içeriklerin yapılandırıldığı proje tabanlı öğretim modeli anaokulumuz ve ilkokulumuzdaki kurgulu tematik eğitim programıyla ilişkili olarak çalışmaktadır.

Batıkent’te en çok tercih edilen kolejler listesinde ilk sıralarda bulunan okulumuzda, öğrencilerimiz çift dilli eğitimin yanı sıra, güçlü bir akademik eğitim alma şansına da sahiptir. Özel İngiliz Kültür Kolejleri Ortaokulu öğrencilerini kalıpların dışında eğlenceli ve günlük hayatla iç içe bir yaşam alanında; akademik açıdan uluslararası düşünme becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirmek için geliştirdiğimiz proje, aktivite, etkinlik ve atölyelerimizde gerçekleştirdiğimiz uygulamalı derslerle hedeflenen kazanımlar kalıcı hale getirilir.

Bu kazanımlar doğrultusunda bilgi ve becerilerinin gelişim düzeyini görmek, yol haritası oluşturmak adına ayda bir uygulanan deneme sınavları, tarama testleri, kısa sınavlar gibi farklı ölçme değerlendirme tekniklerinin yanı sıra toplum gerçeklerini de göz önünde bulundurarak kendilerine uygun üst öğrenim programlarını, iş ve meslekleri tanıyıp seçmelerine yardımcı olmak, çalışmayı zevk haline getirmeleri ve zaman yönetimi konusundaki becerilerini arttırmak için çalışmalar yapılmaktadır.

Ön Kayıt Formu